Links

Har du – eller kender du en side, som burde være med her
– så send en mail til webmasteren

Foreninger:

SFK
Samarbejdende Frimærke  Klubber

ARGE Russland / UdSSR
den tyske forening som blev grundlagt i 1973, udgiver bladet “Potschta” 2-3 gange årligt.de har en spændende hjemmeside med flere gode artikler

BSRP 
den engelske forening grundlagt i 1936, udgiver klubblad ca. 2 gange årligt bladet kommer lidt uregelmæssig, men er af meget høj standard. Hjemmesiden syntes dog ikke ajourført siden 2006

CSRP
er den canadiske forening grundlagt i 1977, udgiver “The Post-Rider” på ca. 80 sider 2 gange årligt – igen meget høj standard. Vi har samtlige blade i klubbens bibliotek.  bladet kan også læses her

Rossica
den amerikanske forening som blev grundlagt i 1920erne. Klubbladet udgives 2 gange årligt – atter høj standard –  link til medlemsbladet online


WSRP

Anatoly V. Kiryushkins  internet baserede forening grundlagt i 1999.

Scandianavian Collectors Club ONLINE

samlere

Rainer Fuchs Zemstvo hjemmeside

Finland. Carelian postal history

Finland – Postal history
Morten Nårstad

Postal History from Finland 1889 – 1918
Jon Iversen