Klubbladet RUSLANDSSAMLEREN  

udkommer 2 gange om året  hhv. i marts og september. Det er efterhånden en sand guldgruppe af informationer, om emner med russisk relevans, som ikke tidligere har været skrevet på dansk.

Bladet er gratis for medlemmer. Det sælges også i løssalg for kr. 65,- per stk. (+porto). Enkelte af bladene kan stadig købes ved henvendelse til formanden flere af de ældste udgaver har vi måttet genoptrykke flere gange, da nye medlemmer ofte har “fået smag” for mere.

Blad nr. 1-10


Nr. 1         

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Det russiske alfabet
 • side 3   Den russiske kalender før 1918
 • side 4   Portosatser indtil 1917
 • side 9   1909- 19 udgaven
 • side 13  De tosprogede finske stempler
 • side 14  Ruslands brugsmærkeudgave 1923-27
 • side 21  Et sjældent punktnummerstempel
 • side 22  En hilsen fra verdens ende
 • side 23  Annoncer
 • side 23  Et arbejdsbesparende stempel
 • side 24  Cata-Code


Nr. 2       

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Verdensudstillingen i Paris af Jørgen Jensen  
 • side 3   Posttakster 1917-71
 • side 9   Fjernet blækannullering af Stig Andersen
 • side 11 Fortegnelse over punktnummerstempler
 • side 12 1909 udgaven af Jørgen Jensen
 • side 22 Perfins
 • side 23 Den første sovjetudgave 1918
 • side 25 En moderne forfalskning
 • side 26 cata-code
 • side 28 Dette nummers brev. klublivet
 • side 29 annoncer


nr. 3        

 • side 1   mødeprogram og indholdsfortegnelse
 • side 2   referat af generalforsamlingen 10. nov. 1989
 • side 4   regnskab
 • side 5   revolutionsudgave 1918 med overtryk
 • side 9   Punktnummerstempler (forts.)
 • side 10 1909 udgaven (forts.)
 • side 21 frankering af breve 1917-1971 efter V. Karlinskij
 • side 25 postanvisninger
 • side 27 dette nummers forsendelse
 • side 28 moderne sovjetforfalskninger
 • side 29 cate-code
 • side 31 Annoncesiden 


Nr. 4         

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   1921 udgaven
 • side 7   1909 udgaven (afslutning)
 • side 16  perfins
 • side 17  Sovjetiske helsager med reklametekst
 • side 28  Månedens brev
 • side 29  Punktnummerstempler (forts.)
 • side  31 Annoncesiden 


Nr. 5

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Censurpost i Petrograd 1914-18 v. Jørgen Jensen 
 • side 9   The Rural Zemstvo Post v. Puccio Speroni
 • side 19  Skriftlig formidling
 • side 20  Katalogsider v. Natalie
 • side 23  Månedens brev
 • side 24  Punktnummerstempler (forts.)
 • side 29  Annonceside


Nr. 6       

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Referat fra generalforsamlingen
 • side 3   Regnskabet 
 • side 4   1000-året for kristendommens indførelse i Rusland, af Natalie
 • side 6   Censurpost i Petrograd 1914-18 af Jørgen Jensen
 • side 14  Varianter i 14k., af Jon Iversen
 • side 15  Formidlingssalg nr. 2
 • side 16  En tidlig afstempling, af Revd. Leonard Tann
 • side 17  Månedens brev
 • side 18  Fortegnelse over punktnummerstempler (forts.)
 • side 22  Rekommanderede forsendelser i Rusland til 1918, af Natalie
 • side 29  Katalogsider, v. Natalie
 • side 31  Annoncesiden

Nr. 7        marts 1991  –  3. årgang   

 • side   1   Diverse meddelelser
 • side   2   Censurpost i Petrograd 1914-18 af Jørgen Jensen
 • side   7   Månedens brev
 • side   8  The Puzzle about the Machine Postmarks of Riga af V. Marcilger, Østrig
 • side 26   Skriftlig formidlingssalg nr. 3
 • side 27   Katalogside
 • side 28   Fortegnelse oger punktnummerstempler
 • side 30   Boganmelselser
 • side 31   Annoncesiden

Nr. 8         september 1991  –  3. årgang

 • side   1   Diverse meddelser
 • side   2   Katalog over officielt udg. brevkort 1872 – 1918 – ved Natalie Krasheninnikoff
 • side   4   Finske stempler ved Henning Nyhus
 • side   9   Katalogsider: det gamle Rusland – ved Jørgen Jensen
 • side 14   Katalogsider: 5-året for oktoberrevolutionen 1922 – ved Natalie Krasheninnikoff
 • side 17   Månedens brev
 • side 18   Censurpost – ved Jørgen Jensen
 • side 27   Punktnummerstempler
 • side 30   Annoncer

Nr. 9         december 1991  –  3. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Referat fra generalforsamlingen den 10. okt. 1991
 • side 3   Regnskab
 • side 4   Censurpost i Petrograd (slutn.) v. Jørgen Jensen
 • side 15 Katalog over officielt udg. brevkort 1872 – 1918 (forts.) – v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 18 Flyvepost af Vincent Kærager
 • side 23 Katalogsider – Det gamle Rusland: 1. udg. – ved Jørgen Jensen
 • side 28 Katalogsider – Volga hungersnød, 1922 – v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 29 Månedens brev
 • side 30 Annoncer og diverse

Nr. 10       marts 1992  –  4. årgang          

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Takster fra Rusland til udlandet, 1864 
 • side 3   Katalogsider – De klassiske udgaver – v. Jørgen Jensen
 • side 11 Katalogsider – RSFSR: Provisorieudg. 1922/23 – v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 15 Lot nr. 624 – af Frank Jensen
 • side 16 Flyvepost (afsl.) af Vincent Kærager
 • side 20 Katalog over de udgivne brevkort (forts.) – v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 24 Månedens brev
 • side 25 Annoncer og diverse

Til toppen


Blad nr. 11-20


Nr. 11        september 1992  –  4. årgang 

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Polen nr. 1 – af Erik Hansen
 • side 4   Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 9   Katalogsider – RSFSR: Rostov hungersnød, 1922 – v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 12 Månedens brev
 • side 13 Katalog over officielt udgivne korrespondancekort 1890-1928 – v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 16 Katalog over Ruslands frimærkeudgaver 1991
 • side 25 Boganmeldelser
 • side 26 Annoncer og diverse

Nr. 12       december 1992  –  4. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Referat fra generalforsamlingen oktober 1992
 • side 3   Foreningens regnskab
 • side 4  Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen 
 • side 13 Nyheder
 • side 14 Postvæsenet i St. Petersborg og dets stempler – ny serie – v. N. Krasheninnikoff
 • side 26 Månedens brev
 • side 27 Annoncer 

Nr. 13       marts 1993  –  5. årgang     

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 6   Postvæsenet i St. Petersborg og dets stempler (forts.) v. N. Krasheninnikoff
 • side 15 Lokalporto i Rusland, v. Jørgen Jensen
 • side 19 Månedens Brev
 • side 20 Tysklands deling filatelistisk set, af Henning Nyhus
 • side 28 Annoncesiden

Nr. 14           september 1993  –  5. årgang   

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Katalog over BPK, ikke tidligere publiceret. Illustreret med samtlige billedkort
 • side 12 Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 14 Postvæsenet i St. Petersborg og dets stempler (forts.)
 • side 21 Hvad er det? Fortegnelse over suvenirark, V. Jakobs. oversat og bearbejdet af N.K.
 • side 23 Månedens brev
 • side 24 Et Sommercauseri, af Frank Jensen
 • side 25 Annoncesider

Nr. 15        december 1993 – 5. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Referat fra generalforsamlingen
 • side 3   Regnskab
 • side 4   Russificeringen i Finland 1889 – 1918, af Hans Urbak (har været bragt i DJURS udstillingskataloget)
 • side 9   Katalog RSFSR – sparemærker brugt postalt, v. Natalie
 • side 12 Hvad er det?
 • side 13 Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 22 Variantsiden – varianter i Rusland nr. 1, af Natalie
 • side 23 St. Petersborg stempler (forts.), ved Natalie
 • side 28 Månedens brev
 • side 29 Annoncesiden

Nr. 16      marts 1994 – 6. årgang 

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   St. Petersborg stempler (forts.), ved Natalie
 • side 7   Månedens brev
 • side 7   Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 13 Katalogsider RSFSR – 1922; ved Natalie 
 • side 15 Hvad er det? af Natalie 
 • side 16 Mongoliet, af Niels Wendelbo Jensen
 • side 19 Rusland – frimærker udgivet i 1992
 • side 25 Rusland – posttakster 1992
 • side 26 Kataloger udgivet af RUSLANDSSAMLERFORENINGEN marts 1994
 • side 27 Annoncesiden

Nr. 17        september 1994 – 6. årgang     

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   St. Petersborg stempler (forts.), ved Natalie
 • side 7   Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 13 Katalogsider RSFSR – 1923: Filateli for de arbejdende; ved Natalie
 • side 15 Månedens brev, ved Natalie
 • side 17 Finske nummerstempler, ved Henning Nyhus
 • side 24 Hvad er det?
 • side 25 Variantsiden, ved Jørgen Jensen
 • side 24 Annoncesiden

Nr. 18       december 1994 – 6. årgang  

 • side 1   Diverse meddelelser  
 • side 2   Zarrigets fald – det endelige opgør (belyst med mrk. og breve fra Wrangler arméen) af H. Nyhus
 • side 11 Katalogsider – de klassiske udgaver (forts.), v. Jørgen Jensen
 • side 17 Katalogsider – brugsudgaven 1939, v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 20 Månedens brev
 • side 21 Byposten i St.Petersborg – indledning, v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 26 Hvad er det?
 • side 28 Boganmeldelser
 • side 29 Petitannoncer

Nr. 19        marts 1995  –  7. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Den russisk-franske militæralliaance, af Natalie Krasheninnikoff
 • side 6   Katalogsider – de klassiske udgaver, v. Jørgen Jensen
 • side 12 Katalogsider – dagligdagmærker 1948/59, v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 18 Månedens brev
 • side 19 Hvad er det?
 • side 20 Revolutionsovertryk på Romanovudgaven fra 1913, af Jørgen Jensen
 • side 23 Skt. Petersborg bypost (forts.), v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 26 Fejl i sovjetiske poststempler benyttet i Latvija, af Janis Ozolins
 • side 28 Petitannoncer

Nr. 20           september 1995  –  7. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Smukke frimærker fra et ukendt land, af Torben Adamsson
 • side 5   Katalog – de klassiske udgaver, v. Jørgen Jensen
 • side 13 Katalog – erindringsmærker fra sovjetperioden, v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 14 Mere vedr. den fransk-russiske militæralliance, kommentar af Søren Gundesen
 • side 15 St. Petersborg stempler. v. Natalie
 • side 22 Håndstempelovertrykket ’10 kop’, af V. Pantjuchin
 • side 23 Månedens brev
 • side 24 Nikolaj 2.’s frimærkesamling  vender hjem
 • side 26 Hvad er det?
 • side 27 Annoncesiden

Til toppen

Blad nr. 21-30


Nr. 21         december 1996  –  7. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Oval Railway Postmark of Imperial Russia, by Rev. Leonard Tann
 • side 9   Månedens brev
 • side 10 Katalogsider – de klassiske udgaver: Levanten nr. 1, ved Natalie Krasheninnikoff
 • side 12 Katalogsider – Sovjet: Lenins sørgemrk., ved Natalie Krasheninnikoff
 • side 13 Forum ’95 anmeldt af Palle Skaarup
 • side 14 Variantsiden – ny variant fundet, af Natalie Krasheninnikoff
 • side 14 St. Petersborg bypoststempler (fortsat), ved Natalie Krasheninnikoff
 • side 20 Censurstempler benyttet i Torneo under 1. Verdenskrig, af Natalie Krasheninnikoff
 • side 23 Sag nr.., En nytårskrimi, af  Arthur Conan Doyle
 • side 26 Besøg i RUSLANDSSAMLERFORENINGEN i forb. med udstillingen i FORUM, af Jens Klemmentsen
 • side 27 Annoncesiden

Nr. 22       marts 1997  –  8. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Lidt om nyere russisk filateli af Jørgen Jensen
 • side 5   St. Petersborg bypoststempler (slutn.) v. Natalie Krasheninnikoff
 • side 9   Sovjethelsager med postal reklame (ERB)
 • side 13 Billedpostkort (BPK) katalog 1992-94
 • side 17 Supplement til Torneo censurstempler
 • side 18 Månedens Brev
 • side 19 Censur i Ruslands væbnede styrker under 1. verdenskrig. af Natalie Krasheninnikoff
 • side 28 Annoncer


Nr. 23        september 1997  –  8. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Møde af RUSLANDSSAMLERE i Kolding
 • side 3   Russisk pose i Levanten, af Natalie Krasheninnikoff
 • side 14 Tre frimærker, af Aleksandr Volkov
 • side 15 Månedens brev
 • side 16 Liste over Russiske gloser
 • side 18 St. Petersborg stempler (forts.)  
 • side 22 Hvad er det?
 • side 22 Variantsiden
 • side 23 Katalogsider: Ordner 1944
 • side 24 Fredrick Breitfuss – den største ruslandssamler, oversat af Ellen Jensen
 • side 27 Annoncesiden

Nr 24         december 1997  –  8. årgang  

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Fantasiovertryk på russiske frimærker
 • side 5   St. Petersborgs rekommandationsstempler
 • side 8   Krigsvelgørenhedsudgaven 1914, v. Jørgen Jensen
 • side 15 Månedens brev
 • side 16 Hvad er det?
 • side 17 Russisk post i Levanten, katalogisering af 1865/68 udg. v. Natalie K.
 • side 21 Agathon Fabergé
 • side 24 Oversigt over indholdet i Ruslandssamleren nr. 1 – 24
 • side 28 Annoncesiden


Nr. 25         marts 1997  –  9. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   800-året for Moskvas grundlæggelse, af Terry Page
 • side 12 Månedens brev
 • side 13 Sovjet-post under 2. verdenskrig, af Frank Jensen
 • side 20 Velgørenhed 1915, ved Jørgen Jensen
 • side 25 Hvad er det?
 • side 27 Åbent brev af Jørgen Jensen
 • side 28 Annoncesiden


Nr. 26        september 1997  –  9 årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Censur under Leningrads blokade 1941-44, af J. Ozolins
 • side 22 Månedens brev,  indsendt af Henning Nyhus
 • side 22 Hvad er det? ved Natalie
 • side 25 Katalogsider: Russisk post i Levanten, 1868 – 1888 udg., ved Natalie
 • side 30 Annoncesiden

Nr. 27        december 1997  –  9. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Verdensudstillingen i Moskva ’97, Natalie
 • side 7   Postale forbindelser meller Rusland og Preussen, efter H. Stefan
 • side 16 Månedens brev
 • side 17 En oplevelse med det danske postvæsen, af Palle Skaarup
 • side 18 Katalogisering af russisk Levanten fortsat fra nr. 26, ved Natalie
 • side 24 Russisk censur – nye fund og resultater, af Natalie
 • side 26 Annoncesiden


Nr. 28        marts 1998  – 10. årgang    

 • side 1   Diverse meddelelser   
 • side 2   2 Sovjetiske forsendelser afsendt fr et omstridt område. sf Frank Jensen
 • side 4   Nyt fra udlandet. af Erik Hansen
 • side 8   Et postkort
 • side 9   Overtryksserien ‘Postfrimærke kop. 8 kop.’, af V. Alojc
 • side 17 Hvorfor samle på Russiske frimærker? af Jørgen Jensen
 • side 19 Røde Kors temaet fortsat, af Natalie Krasheninnikoff
 • side 21 En sommeroplevelse. af Palle Skaarup
 • side 22 Billedpostkort (BPK) udgiver 1995/96, ved Natalie Krasheninnikoff
 • side 23 Ruslands administrative inddeling i provinser 1916
 • side 26 Månedens brev. af Natalie Krasheninnikoff
 • side 29 Annoncesiden

Nr. 29       september 1998 – 10. årgang

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   RUSLANDSSAMLERFORENINGENS 10 års jubilæum
 • side 4   Nummerstempler benyttet af byposten i Moskva 1867-1903 af V. Kalmykov
 • side 9   The envelopes of the Red Cross Society of Odessa. af Pucio Speroni
 • side 15 Månedens brev af Natalie Krasheninnikoff 
 • side 17 Ikke postale mærker af Natalie Krasheninnikoff 
 • side 24 Ruslands første velgørenhedsudgave fra 1904/05 af Jørgen Jensen
 • side 28 Annoncesiden

Nr. 30  Jubilæumsnummer          december 1998 – 10. årgang

 • side 0   Diverse meddelelser
 • side 1   Ruslandssamlerforeningens tilblivelse
 • side 2   Dorpat og Pleskau. Overtryk på russiske mærker af Frank Jensen
 • side 5   En rejse med den Trans Sibiriske Jernbane i 1908. af Jørgen Jensen
 • side 18 Den internationale Frimærkeudstilling i Prag sept. 98 af Ellen Jensen
 • side 20 Lidt om fængselscensur i Det tsariske Rusland af Natalie Krasheninnikoff 
 • side 25 Et St.Petersborg bypoststempel af Erik Hansen
 • side 26 Indenrigs pakkepostforsendelser 1908 – 1918 af Natalie Krasheninnikoff 
 • side 34 Problemer med udbringning af post (ikke kun i Rusland) Jørgen Jensen
 • side 35 Russisk post på Kreta 1898 / 99. af Henning Nyhus og Jørgen Jensen
 • side 42 Vurdering af breve og kuverter på grundlag af deres tilstand af Jørgen
 • side 43 Prisansættelse af Russiske breve 1858 – 1906 af Jørgen Jensen
 • side 53 Dynastiet Romanov 300 år og historien omkring huset Romanov. Ruslands jubilæumsudgave fra 1913 af Jørgen Jensen  

Til toppen


Blad nr. 31-40

Nr. 31                     marts 1999  –  11. ÅRGANG

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Forberedelser til Jubilæumsudstillingen af Palle
 • side 3   Jubilæumsudstillingen af formanden
 • side 5   Arkangelsk – Vardø. Postbærende dampskibe ved Murmanskkysten. af Hans Irmann-Jacobsen
 • side 8   Indlæg og kommentarer til Hans Irmann-Jacobsens artikel. Tore Gjelsvik
 • side 10 Nye oplysninger til Hans Irmann-Jacobsens artikel. af Lars Liahjell
 • side 12 Arkangelsk – Vardø (Pomor Posten). af Hans Irmann-Jacobsen
 • side 15 Månedens brev af Frank Jensen
 • side 16 Kommentarer til Hans Irmann-Jacobsens artikel omkring Pomor Posten, af F.C.Moldenhauer jr.
 • side 18 Romanov frimærker som nødpenge. af Jørgen Jensen
 • side 24 Revolutionsovertryk på Romanovudgaven. af Jørgen Jensen

Nr. 32                 september 1999  –  11. ÅRGANG 

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Henning Nyhus
 • side 3   Papirtykkelser på de første Russiske frimærkeudg. af Hans Irmann-Jacobsen og Jørgen Jensen
 • side 8   Sovjet-censur af Frank Jensen
 • side 11 Nogle af sommerens fornyelsen. af Erik Hansen
 • side 13 Kuverter med postal reklame (RKV) 1939-40
 • side 15 Verdensudstillingen i Paris. af Jørgen Jensen
 • side 18 Europas kurdttønde Danzig
 • side 20 Månedens brev af Natalie Kresheninnikoff
 • side 22 Annonce siden

Nr. 33                 december 1999 –  11. ÅRGANG   

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Anker Blaabjerg
 • side 3   Et brev på sin rejse. af Frank Jensen
 • side 5   Nye breve og postkort til samlingen. af Erik Hansen
 • side 8   Et lille formidlingssalg Bud!
 • side 9   Nye samleområder af Palle Skaarup
 • side 10 Censur 2. Verdenskrig . af Frank Jensen
 • side 17 Lidt forsendelser under 2. Verdenskrig. af Jørgen Jensen
 • side 20 Stempelmærker katalogiseret efter Filatelija 1 og 8 1996
 • side 24 Hvad er dette. af Natalie Krasheninnikoff
 • side 26 Frimærkekontakter af Palle
 • side 27 Boganmeldelse af Natalie
 • side 28 Annoncesiden

Nr. 34                     marts 2000 –  12. ÅRGANG     

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Brugsmærkerne 1923/27. af hans Irmann-Jacobsen
 • side 7   Historien om et Anonymt brev. af Frank Jensen
 • side 9   Fra en Danmarkssamler. af Palle Skaarup
 • side 13 Brev fra Niels Wendelbo Jensen
 • side 15 Dateringen af et brev. af Jørgen Jensen
 • side 16 Historien om den Transsibiriske Jernbane. af Jørgen Jensen
 • side 23 Månedens brev, Jørgen Jensen
 • side 24 Boganmeldelse af Frank Jensen
 • side 26 Annonce siden

Nr. 35                     september 2000 – 12. ÅRGANG   

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Tjenestebrev og kort. af Natalie
 • side 6   Et censurbrev fra Murmansk 1919. af Frank Jensen
 • side 9   Nye stempler til samlingen. af Erik Hansen
 • side 13 50 års fødselsdag af Palle Skaarup
 • side 14 Russisk post i Central Asien. af Jørgen
 • side 21 Stempelmærker (fors. fra nr. 34.) af Natalie
 • side 24 Russiske frimærker brugt i Polen af Jørgen Jensen
 • side 29 Annoncesiden

Nr. 36                     december 2000  –  12. ÅRGANG      

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Ruslands Første “frimærke” der aldrig blev udgivet. af Jørgen Jensen
 • side 3   Et brev sendt til en sjælden destination af Jørgen
 • side 5   Breve fra Carl Mæhl til Harald Krabbe. af Ivan Karic
 • side 25 Månedens brev. af Jørgen
 • side 26 Annonce sider


Nr. 37                     marts 2001 –  13. ÅRGANG                      

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Konstantinopel. af Erik Hansen
 • side 15 Levanevski-frimærket med overtryk. af Jørgen Jensen
 • side 18 Adresseoplysningskontorets kort. af Natalie Krasheninnikoff
 • side 21 Byttemøde… finder der noget?. af Erik Hansen
 • side 22 Forfalskning af russiske og sovjetiske frimærker. af Jørgen
 • side 24 Månedens brev. af Natalie Krasheninnikoff
 • side 26 Læserbrev. af Kjeld Blom Madsen
 • side 27 Russiske kataloger og journaler til salg.
 • side 28 Annonce siden

Nr. 38                 september 2001  –  13. ÅRGANG 

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Invitation til Hafnia 2001
 • side 3   Opfordring til vore medlemmer
 • side 4   Forfalskninger fortsat. Jørgen Jensen
 • side 13 Rastermønstre i sovjetiske frimærker. Natalie/H.I.Jacobsen
 • side 17 Russiske punktnummerstempler brugt i Estland Votele Org
 • side 21 Pariser udstillingen 1867. af Jørgen Jensen
 • side 25 Er dette Ruslands første frimærke Otto Hornung
 • side 27 Månedens brev Jørgen Jensen
 • side 28 Annonce siden

Nr. 39           December 2001 – 13. ÅRGANG 

 • side 1   Diverse meddelser
 • side 2   Tanker efter Hafnia. Af Jørgen Jensen
 • side 5   Sovjet, Censur-post 2. Verdenskrig. Af Frank Jensen
 • side 10 Sovjetunionens første blok “ægte” brugt. Af Jørgen Jensen
 • side 11 Forfalskninger fortsat. Af Jørgen Jensen
 • side 14 Breve og frimærker fra Litauen 1918 – 1919
 • side 19 Set på Hafnia. Af Jørgen Jensen
 • side 21 Sovjet specialstempler (særstempler)
 • side 24 Variant siden. Af Jørgen Jensen
 • side 25 Månedens brev. Af Jørgen Jensen
 • side 26 Annonce siden

Nr. 40          Marts 2002 – 14. ÅRGANG

 • Side  1  Diverse meddelelser
 • Side  2   Vi har fået egen hjemmeside                    
 • Side  3   Finske K.P.XP. Banestempler af Jon Iversen (pdf-fil 720 kb)       
 • Side  6   Warszawa rist stempler af Erik Hansen                     
 • Side  9   Inflationsperioden i Rusland 1992 – 1998 af Natalie, grundet pladsmangel følger illustrationerne fra perioden 1996 – 1998  først i næste nummer af Ruslandssamleren
 • Side 23  Forfalskninger, forsat, af Jørgen Jensen
 • Side 26  St. Petersburg stempel…. af Erik Hansen 
 • Side 27  Annoncesiden
 • Bilag: Formidlingssalg marts 2002

Til toppen


Blad nr. 41-50


Nr. 41          September 2002 – 14. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Dampskibet Bore af Hans Urbak
 • side 14 Om at samle Estland-Letland-Litauen 1918 – 1940 med russisk og tysk besættelse 1940-45 af Aage Brodersen
 • side 17 Finland: “L.F.” og “T.E.” påtegninger; 1915-1917 af Jon Iversen    (læs indlægget her) pdf fil / 388kb
 • side 19 Inflationsperioden i Rusland 1992 – 1998 fortsat fra sidste blad – Perioden fra 1996 – 1998 af Natalie
 • side 28 Rettelser til en forfalskning ved Christer Warfvinge
 • side 29 Annoncesiderne  

Nr. 42          December 2002 – 14. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Russisk Wendensche Kreispost 1862-1901 og forholdene i Letland fra 1915-1920. af Aage Brodersen og Aage Nicolaisen
 • side 6 Russisk Inflation 1992 – 1998 2. del: Indenlandske forsendelser af Natalie Krasheninnikoff
 • side 26 Underfrankeret Post af Frank Jensen
 • side 28 Post i Constantinopel af Erik Hansen
 • side 29 Filatelistiske mysterier – Bulgarien.  af Frank Jensen
 • side 30 Annoncesiderne

Nr. 43          Marts 2003 – 15. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Portotakster for breve fra Rusland til Frankrig 1864-1875.af Natalie Krasheninnikoff og Jørgen Jensen
 • side 13 Hvide-Rusland “et nyt frimærkeland-og dog” af Aage Nicolaisen
 • side 17 Perfins / Perfins i Bulgarien af Erik Hansen
 • side 19 Nogle breve fra Borgerkrigen i Sibirien 1918-24 af Natalie Krasheninnikoff og Frank Jensen
 • side 27 Nogle russiske helsager med fine stempler af Erik Hansen
 • side 28 Månedens brev af Natalie Krasheninnikoff
 • side 29 Annoncesiderne

Nr. 44          September 2003 – 15. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Ruslandssamlerforeningens 15 års jubilæum.
 • side 3 Et Filatelistisk møde i Hamburg
 • side 8 Saporogerne – et tidligere kosakfolk i Ukraine af Erik Hansen
 • side 14 Russiske rekommandationsetiketter med stregkoder af Natalie Krasheninnikoff
 • side 19 Den Russisk-Japanske krig 1904-05.  af Jørgen Jensen
 • side 20 Lidt mere om perfins af Jørgen Jensen
 • side 28 Annoncesiderne  

Nr. 45          December 2003 – 15. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Jesper Hornbeck Larsen Udstillingen på Rødovre Gård
 • side 3 Plan over Rødovre Gård
 • side 4 Klubben Sydvest 40 års jubæumsudstilling af Jens Klemmentsen
 • side 5 Lokale overtryk 1992 af Natalie Krasheninnikoff og Jørgen Kallehauge
 • side 11 Forsøg på at datere en forsendelse fra Ukraine af Jørgen Jensen
 • side 13 Officielt udgivne kort med privat reklame af Natalie Krasheninnikoff
 • side 16 Russisk Post i Galicia og Bukovima 1. verdenskrig af Jørgen Jensen
 • side 19 Hvad gør man, når man mangler en A5 kuvert? af Natalie Krasheninnikoff
 • side 19 Officielt udgivne kort med privat reklame af Natalie Krasheninnikoff
 • side 21 Of Den russiske føderations administrative inddeling
 • side 22 Et brev til et kloster på Athos (Agion Oros) af Natalie Krasheninnikoff
 • side 24 Månedens brev af Jørgen Jensen
 • side 25 Boganmeldelse af Jørgen Jensen
 • side 20 Ruslandssamlerens egen hjemmeside ny adresse
 • side 26 Annoncesiderne  

Nr. 46          Marts 2003 – 16. ÅRGANG   (15. års jubilæum)

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Ukraine 1914-22 – med vægt på borgerkrigsoerioden 1918-20 af Aage Nicolaisen
 • side 7 Formularkort udgivet af postvæsenet af Natalie Krasheninnikoff
 • side 17 Den russisk-franske militæralliance af Jørgen Jensen
 • side 18 Mærkeløse breve, fra Rusland til Frankrig via Preussen 1863-68 af Jørgen Jensen
 • side 22 Boganmeldelse af Natalie Krasheninnikoff
 • side 23 Oversigt over de vigtigste udgivelser i Ruslandssamleren nr. 1-45
 • side 30 Annoncesider  

Nr. 47          September 2004 – 16. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Jubilæumsudstilling i Rødovre
 • side 4 Mellem – Litauen af Jørgen Jensen
 • side 8 Konsulærmærker af Natalie Krasheninnikoff
 • side 10 Karpaten-Ukraineaf Jørgen Jensen
 • side 15 Et filatelistisk møde i Schneverdingenaf Jørgen Jensen
 • side 24 Månedens forsendelseaf Natalie Krasheninnikoff
 • side 25 Boganmeldelseaf Natalie Krasheninnikoff
 • side 26 Salgsside
 • side 27 Annoncesider

Nr. 48          December 2004 – 16. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Frimærker i Forum
 • side 3 Lokalposten afspejler Wenden i forandring af Rune Bengtsson
 • side 10 Inflations-post 1921 og 1922 af Frank Jensen
 • side 14 Et rejsepas fra 1805 af Natalie Krasheninnikoff
 • side 16 Russiske strafporto-mærker af Jørgen Jensen
 • side 19 1918 Tysk-Baltisk Komité af Jørgen Jensen
 • side 21 Månedens forsendelse / Laksegl på værdibreve / Stempler og etiketter på værdibreve af Natalie Krasheninnikoff
 • side 24 En usædvanlig “filatelistisk” forsendelse af Jørgen Jensen
 • side 25 Salgsside
 • side 26 Annoncesider

Nr. 49          Marts 2005 – 17. ÅRGANG

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Historien om Mellemlitauen og statsdannelsens frimærkeudgivelser af Keld Sørensen
 • side 17 Makulatur eller sjældne prøvetryk af Frank Jensen
 • side 19 Indenlandske penge – og værdibreve bearbejdet af Natalie Krasheninnikoff
 • side 25 Salgs sider
 • side 26 Annoncesider

Nr. 50          September 2005 – 17. ÅRGANG

Ruslands inflations-periode fra 1. september 1917 og frem til oktober 1923, illustreret med forsendelser til udlandet   ………………….. af Ruslandssamlerens redaktion


Til toppen

Blad nr. 51-60


NO. 51          December 2005 – 17. ÅRGANG 

Diverse meddelelser ………………………………………………………………………………side  1.
Rusland Michel nr. 114 i relation til den fjernøstlige republik Michel nr. 25
af Erik Hansen ………………………………………………………………………………………side  2.
Borgerkrigsbreve og korsbånd fra Vladivostok 1918 – 24 af Erik Hansen ……..side  3.
100-året for den Russiske-Japanske krig 1904-05 ……………………………………..side  6.
Forfalskning af Lenin sørgemærker fra 1924 utakket af Jørgen Jensen………….side 12.
“Skæv” inflationspost 1921 af Frank Jensen  ……………………………………………..side 13.
Riga-Orel banen af Natalie Krasheninnikoff ……………………………………………..side 15.
Annoncesider  ……………………………………………………………………………………….side 28.

NO. 52          Marts 2006 – 18. ÅRGANG 

Diverse meddelelser ………………………………………………………………………………side  1.
Tidlige luftpostbreve af Jørgen Jensen ………………………………………………………side  2.
Lidt om portosystemet i Rusland idag af Natalie Krasheninnikoff (fortsættelse følger) ..side  9.
Arkhangelsk brev i inflationsperioden af Erik Hansen…………………………………..side 21.
Postkortmotiv af Erik Hansen ……………………………………………………………………side 24.
Russiske postkort brugt før 1900 af Jørgen Jensen  …………………………………….side 19.
Annoncesider  ………………………………………………………………………………………..side 26.


NO. 53          September 2006 – 18. ÅRGANG 

Diverse meddelelser ………………………………………………………………………………side  1.
Russian Picture postcard used in 1895 – 1897 af Ortwin Greis Hamburg ………side  2.
Lidt om bureaustempler mellem St. Petersborg og Helsingfors af Erik Hansen.side 7.
Vedr. Inflation. 6. takstperiode af Jørgen Jensen  (Peter Bauensøe og Jon Iversen) …side 13.
Uadresserede Postkort af Jørgen Jensen …………………………………………………..side 15.
Flere Postkort brugt før 1900 af Erik Hansen ……………………………………………..side 17.
Lokalpost i Petrograd 1923 af Frank Jensen………………………………………………..side 19.
Serien Slotte 2002 / 03 af Natalie Krasheninnikoff ……………………………………..side 21.
Lidt om portosystemet i Rusland fortsat fra forrige nummer af Natalie Krasheninnikoff.side 23.
Annoncesider …………………………………………………………………………………………side 26


NO. 54          December 2006 – 18. ÅRGANG 

Diverse meddelelser ……………………………………………………………………………..side  1.
Odesse stempler ……………………………………………………………. …………………..side  3.
Lykønskningskort til nedsat takst af Natalie Krasheninnikoff   …………………..side  8.
Månedens brev af Natalie Krasheninnikoff  …………………………………………….side   9.
Postkort serie nr 69 fra Moskva af Erik Hansen ……………………………………….side 11.
5 Rubel med bredt A af Jørgen Jensen …………………………………………………….side 12.
Boganmeldelse af Erik Hansen  ………………………………………………………………side 13.
Lidt om portosystemet i Rusland idag fortsat fra forrige nummer
af Natalie Krasheninnikoff  ……………………………………………………………………side 15.
Annoncesider ………………………………………………………………………………………side 22
Formidlingssalg  …………………………………………………………………………………..side 24


NO. 55          Marts 2007 – 19. ÅRGANG 

Diverse meddelelser ……………………………………………………………………………….side  1.
Post konvention mellem Sverige/Norge og Rusland i 1846
oversat efter en artikel af Hans Irmann Jacosen i RUSS FIL nr. 2 1865 …………..side  2.
Boganmeldelse  ……………………………………………………………………………………..side 11.
Rumænsk post i Tyrkiet af Erik Hansen  …………………………………………………….side 12.
Odessa’s skibsstempler ………………………………………………………………………….side 15
Månedens brev af Jørgen Jensen ……………………………………………………………..side 20.
Mindeord om Hans Irmann Jacobsen  ……………………………………………………….side 22.
St. Petersburg prøvestempler af Jørgen Jensen  ………………………………………….side 23.
Annoncesider …………………………………………………………………………………………side 26


NO. 56          September 2007 – 19. ÅRGANG 

Indholdsfortegnelse:

Diverse meddelelser ……………………………………………………………………………side  1.
Odessa stempler fortsat fra forrige nr. ………………………………………………….side  2.
Månedens brev Jørgen Jensen ……………………………………………………………..side 19.
Boganmeldelse Natalie Krasheninnikoff ………………………………………………. side 20.
Oversigt over de vigtigste udgivelser i Ruslandssamleren 1 – 55 ……………. side 21.
Annoncesider ……………………………………………………………………………………. side 29


NO. 57          December 2007 – 19. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Odessa stempler fortsat fra forrige nummer
 • side 12 Oktober-revolutionen 90 år. Og smukke breve fra ti-året derefter…Af Frank Jensen
 • side 19 Finsk posthistorie – optil og omkring selvstændigheden 1917 (PDF fil fylder 8MB)  …Af Jon Iversen
 • side 26 Annoncesider

NO. 58          marts 2008 – 20. ÅRGANG 

 • side  1 Diverse meddelelser
 • side  2 En artikel om Vladivostoks stempler af Jørgen Jensen, bistået af Frank Jensen Erik Hansen og Natalie Krasheninnikoff med materiale

NO. 59          Sepember 2008 – 20. ÅRGANG 

 • side 1 Diverse meddelelser
 • side 2 Frimærke auktionen i Lugano af Jørgen Jensen
 • side 12 Rekommandationsstempler benyttet i den russiske føderation 1992-2005 af Natalie Krasheninnikoff……………………………………………………………………..
 • side 16 Polens statsgrænse mod øst 1918-1922-1939 af Frank Jensen
 • side 20 Billedpostkort før 1900 af Jørgen Jensen
 • side 22 Annoncesider

NO. 60          December 2008 – 20. ÅRGANG 

Specialkatalog omhandlende 1909 udgaven (50 sider) af Jørgen Jensen


Til toppen


Blad nr. 61-70

Nr. 61          Marts  2009 – 21. ÅRGANG 

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Russisk Luftpost 1922 – 1936 af Frank Jensen  
 • side 13  Hungersnødudgaven fra 1922 af Jørgen Jensen 

Nr. 62          September 2009- 21. ÅRGANG

 • side 1   Diverse meddelelser
 • side 2   Odessa Røde Kors kuverter af Jørgen Jensen
 • side 3   32 Para Levant overtryk af Erik Hansen
 • side 12  Odessa stempel – gennemgående bro af Erik Hansen
 • side 14  Dagligserie oktober 1999 / januar 2001 offset af Natalie Krasheninnikoff
 • side 15  Russisk Luftpost 1922 – 1936 af Frank Jensen. 2. del
 • side 28  Køb og salgsside

Nr. 63          December 2009 – 21. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Dairen eller Dalny / Russisk post i Kina af Erik Hansen
 • side 11   Pskov provisoriske frimærker 1992 – 1994
 • side 15   Polsk post i Levanten af Erik Hansen
 • side 19   Borgerkrigsperioden i Sibirien 1918 – 1924
 • side 22   Tidligere sovjetrepublikker Kim Taylor
 • side 23   Rusland Europa / Rusland Asien
 • side 25   Køb og salgssiden

Nr. 62          September 2009– 21. ÅRGANG 

side 1   Diverse meddelelser
side 2   Odessa Røde Kors kuverter af Jørgen Jensen
side 3   32 Para Levant overtryk af Erik Hansen
side 12  Odessa stempel – gennemgående bro af Erik Hansen
side 14  Dagligserie oktober 1999 / januar 2001 offset af Natalie Krasheninnikoff
side 15  Russisk Luftpost 1922 – 1936 af Frank Jensen. 2. del
side 28  Køb og salgsside


Nr. 63          December 2009 – 21. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Dairen eller Dalny / Russisk post i Kina af Erik Hansen
 • side 11   Pskov provisoriske frimærker 1992 – 1994
 • side 15   Polsk post i Levanten af Erik Hansen
 • side 19   Borgerkrigsperioden i Sibirien 1918 – 1924
 • side 22   Tidligere sovjetrepublikker Kim Taylor
 • side 23   Rusland Europa / Rusland Asien
 • side 25   Køb og salgssiden

Nr. 64          Marts 2010 – 22. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     En opsummering af Ruslands første frimærkeudgaver af Jørgen Jensen
 • side 4     Breve fra Baltikum foråret 1941 af Frank Jensen
 • side 9     Forklaring på varianter i 1999-2001 udgaven af Natalie Krasheninnikoff
 • side 10   Estlands nyere Posthistorie fra 1990-1993 
 • side 23   Russisk post i Central Asien “breve fra byen “Tiflis”  i Georgien 1885-1915 af Jørgen Jensen
 • side 28   Køb og salgssiden

Nr. 65          September 2010 – 22. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Finsk skibspost via Stockholm med russiske frimærker i perioden 1903-06 af Jørgen Jensen
 • side 4     Perfin på Kerenski-mærker brugt i 1919 af Erik Jensen
 • side 5     Sibirien en omarbejdet artikel af Niels Vendelbo Jensen
 • side 14   Flere Rostov hungersnød fra 1922 af Jørgen Jensen
 • side 15   Estlands nyere Posthistorie fortsat fra forrige nummer 
 • side 26   Køb og salgssiden

Nr. 66          December 2010 – 22. ÅRGANG 

Indholdsfortegnelse:

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Genetablering ad det estiske postvæsen af Ryan Hansen
 • side 11   14 kopek helsagskuvert brugt i Finland, Rusland og Kina. af Jørgen Jensen
 • side 16   Sovjetiske helsager, kort og breve 1929 – 1934 af Frank Jensen
 • side 26   Køb og salgsside

Nr. 67          Marts 2011 – 23. ÅRGANG 

Indholdsfortegnelse:

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Arbejderserien 1923/26
 • side 14   1916 Provisorier med violet overtryk af Erik Hansen
 • side 17   Frimærkebytte med udlandet af Frank Jensen
 • side 23   Fragtbrev, af Erik Hansen
 • side 25   Prøvningsattest 10k. provisorier violet overtryk af Natalie Krasheninnikoff
 • side 26   Køb og salgsside
 • side 27   Auktionen

Nr. 68          September 2011 – 23. ÅRGANG 

Indholdsfortegnelse:

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Takstmærkerne fra 1925-1928
 • side 10   Månedens brev af Jørgen Jensen
 • side 11   Litauens nyere posthistorie
 • side 20   Portofrie breve af Jørgen Jensen
 • side 22   1917-18 Tiflis gennemstukne og Provisoriske frimærker
 • side 24   Årskalender
 • side 25   Auktion / Køb og salgsside

Nr. 69          December 2011 – 23. ÅRGANG 

Indholdsfortegnelse:

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Ukrainske Gebyr-mærker af Frank Jensen
 • side 4     1925 Ruslands Portomærker
 • side 8    1927 Overtryk på Portomærkerne
 • side 11   Lidt mere om inflationsbreve af Frank Jensen
 • side 14   Om at udstille og hvad dette dog kan medføre af Jørgen Jensen
 • side 22   Månedens kort af Jørgen Jensen
 • side 23   Hjemmestrikkede provisorier
 • side 24   Lidt artikler fra gamle journaler
 • side 25   Køb og salgsside

Nr. 70          Marts 2012 – 24. ÅRGANG 

Indholdsfortegnelse:

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Ombord på  LZ 127 ‘Graf Zeppelin’ Nordpolsfart 24.7 til 31.7.1931 af Bjarne Lund Hansen
 • side 9     3R. 50 ko og 7R. uden lynstråler
 • side 12   Jagten på den skønne ubekendte Mi. 682 IIIA af Ing. Alois Vávra. Oversat af Bjarne Lund Hansen
 • side 18   Stempelmærker Post – sparemærker og kontrol og gebyrmærker anvendt som porto. af Frank Jensen
 • side 27   Købs og salgsside

Til toppen

Blad nr. 71-80

Nr. 71          September 2012 – 24. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Via Tyskland, via Sibirien; af Otto Hornung. Skrevet i Frimærkesamleren 2001, med efterskrift af Frank Jensen
 • side 7     Odessa skibsstempel, af Erik Hansen
 • side 8     Det røde revolutions overtryk 1917, af Frank Jensen
 • side 11   Russisk feltpost i Galesien & Bukovina 1. verdenskrig,af Jørgen Jensen
 • side 17   Thrakien eller Thrace, af Erik Hansen
 • side 26   Købs og salgsside


Nr. 72          December 2012 – 24. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     40 kopek rød. Arbejderserien 1949 af Bjarne Lund Hansen
 • side 7     Den Russiske Revolution 1905, og den indflydelse den havde på postgangen i Rusland. af Jørgen Jensen
 • side 13   5 kopek Bypostmærke for St. Petersborg og Moskva af Jørgen Jensen
 • side 16   Poststempler anvendt i Polen. af Erik Hansen
 • side 17   St. Petersborg stempler. af Erik Hansen
 • side 18   Østrumelien / Rumelien. af Erik Hansen
 • side 25   Køb og salgsside

Nr. 73          Marts 2013 – 25. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2    Odessa Skibsstempler – fortsat af Erik Hansen
 • side 4     Supplement til artiklen: “40 kopek rød. Arbejderserien 1949” af Bjarne Lund Hansen
 • side 7     Endnu engang om serien SLOTTE af Natalie Krashenninikoff
 • side 9     Hvem er Kabardinerne? af Erik Hansen
 • side 10   Set på Nettet af Jørgen Jensen
 • side 13   Korsbånd: 1890-1913 af Frank Jensen
 • side 22   Breve fra Rusland (1920-1921) af Ryan Hansen
 • side 26   Køb og salgsside

Nr. 74          September 2013 – 25. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Letlands nyere posthistorie
 • side 6     Månedens brev af Jørgen Jensen
 • side 7     Poststempler anvendt i Polen af Erik Hansen
 • side 13   Oversigt over de vigtigste udgivelser i Ruslandssamleren fra nr. 1 – 73
 • side 24   Annoncesider


Nr. 75          December 2013 – 25. ÅRGANG 

 • Ruslandssamlerforeningens 25 års jubilæum’s journal

Nr. 76          Marts 2014 – 26. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 10   Tyske overtryk på sovjetiske frimærker af Frank Jensen
 • side 16  Anvendelse af laksegl i forbindelse med genforsegling efter censur af breve i Petrograd under 1. verdenskrig af Erik Hansen
 • side 20   Bulgarsk jernbanebureau stempel Harmanly – Tzaribrod 21.XII. 1907 af Erik Hansen
 • side 22   Til Finland af Erik Hansen
 • side 25   St. Petersborg stempler af Erik Hansen
 • side 27   Annoncesider

Nr. 77          September 2014 – 26. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Romanov dynastiets 300 års jubilæum af Erik Hansen
 • side 4     Reklame mærkater af Jørgen Jensen
 • side 11   Dampskibspost fra Finland til Sverige (Stockholm) af Erik Hansen
 • side 26   Omvendt undertryk af Jørgen Jensen
 • side 27   Annoncesider

Nr. 78          Marts 2015 – 27. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Eksempel på fortrykt etiket anvendt i St. Petersburg af Erik Hansen
 • side 4     Chelyuskin ekspeditionen af Jørgen Jensen
 • side 16   Russiske 2 kopek frimærker anvendt i Finland af Erik Hansen
 • side 19   Rusland under 1. verdenskrig og den efterfølgende revolution af Jørgen Jensen
 • side 23   Konsulærmærker af Erik Hansen
 • side 26   Hvordan kan dette lade sig gøre af Jørgen Jensen
 • side 28   Ros til Ruslandssamlerens jubilæumsblad
 • side 29   10 kopek med fejltryk af Jørgen Jensen
 • side 30   Annonceside

Nr. 78          Marts 2015 – 27. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Eksempel på fortrykt etiket anvendt i St. Petersburg af Erik Hansen
 • side 4     Chelyuskin ekspeditionen af Jørgen Jensen
 • side 16   Russiske 2 kopek frimærker anvendt i Finland af Erik Hansen
 • side 19   Rusland under 1. verdenskrig og den efterfølgende revolution af Jørgen Jensen
 • side 23   Konsulærmærker af Erik Hansen
 • side 26   Hvordan kan dette lade sig gøre af Jørgen Jensen
 • side 28   Ros til Ruslandssamlerens jubilæumsblad
 • side 29   10 kopek med fejltryk af Jørgen Jensen
 • side 30   Annonceside

Nr. 80          Marts 2016 – 28. ÅRGANG 

 • side 1     Diverse meddelelser
 • side 2     Dampskibspost mellem Finland til Sverige af Erik Hansen
 • side 17   Et nyt hærværk af Erik Hansen
 • side 19   1918 Henrettelsen i Baku. af Jørgen Jensen
 • side 20   Petrograd Laksegl – igen, og lidt andre “godbidder” af Erik Hansen
 • side 27   Brev fra Mikhailovskiy`s Palads af Jørgen Jensen
 • side 27   Postal censorship in Finland af Roger P. Quinby
 • side 29   Månedens brev af Jørgen Jensen
 • side 30   Annoncesider

Til toppen

Blad nr. 81-90

Nr. 81         2016  – 28. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Velgørenhedsudgaven 1914-1915 overtrykt OBRAZETS af Jørgen Jensen
 • side 8      Tomsk – censur, af Erik Hansen
 • side 10     Kazan – et lidt anderledes maskinstempel af Erik Hansen
 • side 11     Russiske “Polito” mærker af Erik Hansen
 • side 13     1945 – Krigsflyvere af Jørgen Jensen
 • side 14    Et Tjenestebrev af Erik Hansen
 • side 17    Sovjetiske erindrings udgaver 1930-40 af Jørgen Jensen
 • side 23    Russiske luftpost Revenues
 • side 24    Warszawa – riststempler af Erik Hansen
 • side 26    Den tussiske arbejder udgave fra 1923-1927
 • side 30    annoncesider

Nr. 82         2017 – 29. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       De russiske postkontorer i Ægypten 1857-1875 af Erik Hansen
 • side 11     Skibspost på Sorte Havet omkring år 1900 af Jørgen Jensen
 • side 20     Post på Amur floden af Erik Hansen
 • side 21     St. Petersborg stempler af Erik Hansen
 • side 24     Revolutions overtryk på Romanov-udgavens frimærker af Jørgen Jensen
 • side 30     Boganmeldelse af Erik Hansen
 • side 31     Resultater fra klubbens medlemmer der udstillede i 2016
 • side 32     Annoncesider

Nr. 83         2017 – 29. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       En filatelistisk rejse i “De 1000 Søers Land”af Erik Hansen
 • side 18     Forfalskning af 1 rub, 2 rub og 3 rub fra 1922 af Jørgen Jensen
 • side 21     St. Petersborg – et bureaustemplel fra en lokal jernbanestrækning af Erik Hansen
 • side 24     Ruslands eneste frimærkeudgave uden værdiangivelse af Jørgen Jensen
 • side 26     Et sjældent jernbanestempel af Jørgen Jensen
 • side 28     Zemstwo posten i Zar Rusland
 • side 30     Annoncesider

Nr. 84         2018 – 30. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Skatte-frimærker for byttehandel med ind og udland af Erik Hansen
 • side 15     St. Petersborg stempler af Erik Hansen
 • side 18     2 Helsagskort med interessante datoer af Jørgen Jensen
 • side 20     Varianter i 5 rubler 1909 udgaven? af Erik Hansen
 • side 21     Udenrigs pakkeforsendelser af Erik Hansen
 • side 29     Boganmeldelse af Erik Hansen
 • side 30     Annoncesider

Nr. 85         2018 – 30. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Oplevelser ved at samle på frimærker af Jørgen Jensen
 • side 11     Finland: Suomenlinna – på svensk Sveaborg af Erik Hansen
 • side 16     Royale Mails af Jørgen Jensen
 • side 23     Sjældent Warszawa stempel af Erik Hansen
 • side 25     Et noget anderledes censurstempel af Erik Hansen
 • side 27     Det russiske postkontor i Mount Athos af Erik Hansen
 • side 43     Russisk postal censur i Finland 1914-1918 af Jon Iversen (PDF fil fylder 3MB)
 • side 52     Russiske adressekort af Erik Hansen
 • side 60     Dampskibsstempler brugt på ruten mellem Vardø – Arkhangelsk 1876-1917 af Jan Lauridsen Norge

Nr. 86         2019 – 31. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Redaktionen siger tak
 • side 3       Introduktion til postcensur i Rusland under WW1. af Erik Hansen
 • side 43     Ruslandsamling til salg
 • side 44     Annonce side / køb og salg
 •                 Oversigt over de vigtigste udgivelser i Ruslandssamleren Nr. 1-85

Nr. 87         2019 – 31. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Prinsesse Dagmar af Erik Hansen
 • side 7       Georgien: Tbilisi breve af Jørgen Jensen
 • side 16     Falske Levant-stempler af Erik Hansen
 • side 22       Pskovs Provisoriske udgaver 1992-1994 af Jørgen Jensen
 • side 27     Mount Athos – supplement af Erik Hansen
 • side 29     Ny type SPRAVKA fra St Petersburg af Erik Hansen
 • side 31     Ny litteratur af Erik Hansen
 • side 32     Annonce side / køb og salg

Nr. 88         2020 – 32. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Jalta udgivelser i perioden 1993 – 95. af Ole Steffensen.
 • side 5       Varianter i 5 rubler 1909 udgaven. af Erik Hansen
 • side 6       Supplement til VVV1 censur introduktion af Erik Hansen
 • side 19     Michel nr. 81 (AFA nr.82) 10 Rub. med lyseblåt midterstykke af Jørgen Jensen
 • side 22     Skibspost af Erik Hansen
 • side 24     Et Postkort af Erik Hansen
 • side 29     Annonce side / køb og salg

Nr. 89         2020 – 32. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Petrograds 6. Eksp. kontor af Jørgen Jensen
 • side 7       Sveaborg fortsat . af Erik Hansen
 • side 7       1918 Deutsch-Baltische-Comite – St. Petersburg Privat Post 1 Rubel. Af Jørgen Jensen
 • side 11     10 Rub. Pengeseddel fra 1909 af Erik Hansen
 • side 12     St. Petersburg – Spravka af Erik Hansen
 • side 15     Russisk post i Levanten – Constantinople af Erik Hansen
 • side 19     Variantsiden af Erik Hansen
 • side 30     Annonce side

Nr. 90         2021 – 33. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2       Nummerator-stempler af Erik Hansen
 • side 10     Et lod af Jørgen Jensen
 • side 11     Postkort sendt mellem Europa og Fjerne Østen 1915–1917 af Jørgen Jensen
 • side 16     Russiske dagligmærker på klip af Erik Hansen
 • side 26     5 kop. Bypostmærke for St Petersburg og Moskva af Jørgen Jensen
 • side 44     Annonce side / køb og salg

Til toppen

Blad nr. 91-100

Nr. 91         2021 – 33. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2 Røde Kors og 1. verdenskrig af Kurt Kirkedal Jensen
 • side 17 Krigsvelgørenhed fra 1914/15 udgivet af Armenien
 • side 19 13 Kop. frankering af af Jørgen Jensen
 • side 24 St. Petersborg stempler – guf for en stempelsamler af Erik Hansen
 • side 28 Spravka igen og igen af Erik Hansen
 • side 29     Annonce sider

Nr. 92         2022 – 34. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2-9 Hans Roepke, en tysk soldat som krigsfange i Rusland under 1. verdenskrig. Af Kurt Kirkedal Jensen
 • side 10-18 Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Af Jørgen Jensen
 • side 19-20 Brev fra en dansker til en anden i Rusland i 1914!. af Erik Hansen
 • side 21 Odessa – laksegl. Af Erik Hansen
 • side 22-23 Tver-maskinstempel. Af Erik Hansen
 • side 24-27 Varianter af Erik Hansen
 • side 28 Månedens brev. Af Jørgen Jensen
 • side 29 Annonce side køb og salg

Nr. 93         2022 – 34. ÅRGANG 

 • side 1       Diverse meddelelser
 • side 2-8 Ukraines historie og frimærkeudgivelser frem til 1991 af Jørgen Jensen
 • side 9-20 Russisk post på Kreta af Erik Hansen
 • side 21-23 15 Kop.-1909 udgaven – afa 72 af Erik Hansen
 • side 24-26 To valutaer – en forsendelse af Morten Naarstad < læses her>
 • side 27-28 Russiske frimærker brugt i Mongoliet af Jørgen Jensen
 • side 29 Annonce side køb og salg

Til toppen