Hvem er vi?

Lidt historie omkring Ruslandssamlerforeningens tilblivelse.

Torsdag den 16. februar 1989 kl. 19:00 indkaldtes til en stiftende generalforsamling. Mødet blev afholdt i Medborgerhuset SYD-VEST, Scandiagade 19, Kbh. SV., hvor Frimærkeforeningen SYD-VEST velvilligt havde stillet deres klublokale til rådighed. Forud for mødet var gået flere år, hvor Natalie og undertegnede havde drøftet, hvorledes vi skulle gribe sagen an, foreningen skulle stiftes fordi der generelt var en stigende interesse fra de samlere som beskæftigede sig med Rusland / USSR samt områder der havde tilknytning hertil.

Det store problem for disse samlere var, at der var meget lidt litteratur. På det danske marked fandtes der stort ser ingen specialkataloger eller tidsskrifter som kunne informere disse samlere. Blandt de fremmødte var Natalie Krasheninnikoff, Bent Pedersen, Frank Jensen, Erik Hansen, Pucci Speroni samt Jørgen Jensen. Alle var enige om, at der manglede et forum, hvor samlere kunne mødes og debattere deres problemer, bytte frimærker og viden, få nyt materiale til samlingen og få kontakt med andre samlere, så da mødet sluttede ca. kl. 22.00 var Ruslandssamlerforeningen en realitet. 10 år efter var der 40 medlemmer fordelt over hele landet, samt i Sverige, Norge og USA og en god økonomi bevirkede, at foreningen i februar 1999 kunne markere dette jubilæum med en udstilling sammen med Rødovre Frimærkeklub.

Foreningen holder møder en gang om måneden fra september til april, hvor der byttes materiale, og hvor der snakkes og udveksles viden om medlemmernes samlerområde. Det resulterer ofte i artikler til foreningens medlemsblad Ruslandssamleren, der indtil 2014 blev udsendt 3 gange om året på hver ca. 30 sider.

Foreningen udvekslede tidligere Ruslandssamleren med den canadiske forening af Ruslandssamlere, men her i 2018 kort før foreningens 30 års jubilæum udsendes Ruslandssamleren 2 gange om året med samme sideantal, og tilgår den svenske Ruslandssamlerforening samt Philatelistische Arbeitgemeinschaft Russland i Tyskland og efter anmodning til The Royal Philatelic Society’s bibliotek i London samt DFF. Ruslandssamlerforeningens bestyrelse er ikke i tvivl om, at udgivelsen af Ruslandssamleren er af stor betydning for klubbens medlemmer og til gavn for filatelien om Rusland med områder. Der er indtil nu udsendt 84 numre og til efteråret udsendes en 30 års jubilæumsudgave.

Ruslandssamleren er stærkt efterspurgt af andre samlere, og den viden medlemmer af Ruslandsamlerforeningen har erhvervet gennem de mange år, deles også med andre samlere gennem foredrag og udstillingssamlinger på alle niveauer.

Jørgen Jensen, formand